آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگیِ زنان در اسطوره یونانی

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

error: