جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

جولای 3, 2021
رمان سرزمین جرگه های نیستی

رمان «سرزمین جرگه های نیستی»

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

error: