ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

جولای 1, 2021

«انسان اژدهایی» – گونه ی تازه ای به درختِ تکاملیِ انسان اضافه می شود؟

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

error: