مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شکاف میان انسان با انسان

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

error: