ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

error: