جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

error: