جولای 3, 2021
راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون – حقیقت کجاست؟

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

ژانویه 29, 2021

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

error: