ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

جولای 3, 2021
دانلود رمان

رمان «سرزمین ریگ های فروزان»

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

error: