آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

جولای 3, 2021
دانلود رمان

رمان «سرزمین ریگ های فروزان»

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شکاف میان انسان با انسان

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

می 26, 2019
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: عقلانیت و غریزه

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

error: