جولای 3, 2021
راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون – حقیقت کجاست؟

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

می 26, 2019
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: عقلانیت و غریزه

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

error: