ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محافظه کاریِ غرایز

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

error: