می 9, 2016

پروست: رگبار و هوای بد

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی آریستوفانس درباره جنسیت ها

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

error: