آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

ژانویه 8, 2021

مفهوم بینهایت و مقیاس های پلانک

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

error: