ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

جولای 3, 2021
کاربرد لذت - میشل فوکو

کتاب «کاربرد لذت»

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

error: