جولای 1, 2021

«انسان اژدهایی» – گونه ی تازه ای به درختِ تکاملیِ انسان اضافه می شود؟

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

جولای 3, 2021
راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون – حقیقت کجاست؟

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

error: