مارس 30, 2022

منحنی کخ – (چرا فراکتال‌ها ابعاد کسری دارند؟)

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 3, 2021
کاربرد لذت - میشل فوکو

کتاب «کاربرد لذت»

جولای 3, 2021

کتاب «خود و آنچه ازوست»

جولای 3, 2021
رمان ژوکوند - نیما حیاتی مهر

رمان «ژوکوند»

جولای 3, 2021
دانلود رمان

رمان «سرزمین ریگ های فروزان»

جولای 3, 2021
رمان سرزمین جرگه های نیستی

رمان «سرزمین جرگه های نیستی»

جولای 3, 2021
راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون – حقیقت کجاست؟

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

جولای 1, 2021

تصویری که از تکاملِ انسان در ذهن داریم، غلط است.

جولای 1, 2021

«انسان اژدهایی» – گونه ی تازه ای به درختِ تکاملیِ انسان اضافه می شود؟

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-جادوی دیونیسی

می 25, 2021
جهان همچون اراده و تصور

شوپنهاور – اصل تشخص

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

ژانویه 29, 2021

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

ژانویه 8, 2021

مفهوم بینهایت و مقیاس های پلانک

دسامبر 29, 2020

وقتی جهان به تکرار می افتد

دسامبر 24, 2020

سرعت های بالاتر از نور

دسامبر 18, 2020
ویدیو: بالاترین دمای جهان

بالاترین دمای جهان

error: