——جهان-پرسش——

آیا جهان ما شبیه‌سازی شده است؟

جهان شبیه سازی

——هنر-پرسش——

آیا «ادیسه فضایی: 2001» یک فیلم نیچه‌ای است؟

آیا ادیسه فضایی یک فیلم نیچه‌ای است؟

آیا خاطرات هویت ما را می‌سازند؟

نقد فیلم شهر تاریک

آیا دیگران انسان هستند؟ (نگاهی به تئوری ذهن)

عدد صفر در ریاضیات!

صفر در ریاضیات

درباره فیلم پنهان - اثر میشائیل هانکه

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

راشومون - حقیقت کجاست؟

رنگ‌هایی که می‌بینیم و نمی‌بینیم!

درباره ی رنگ ها

انگل(2019) - معماری و مسئله ی بو

انگل - معماری و مسئله ی بو

آشوب

پدیده آشوب و نظریه آشوب

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

جوکر - کمدی و کارِ زنده

تولد نظریه آشوب – (چرا مسئله 3 جسم قابل حل نیست؟)

تولد نظریه آشوب

جوکر (2019) - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد کسری دارند؟)

منحنی کخ

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

مفهوم بی نهایت (مقیاس های پلانک)

وقتی جهان به تکرار می افتد

سرعت های بالاتر از نور

بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی
error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.