جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

ژانویه 5, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-چندخداپرستی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

جولای 18, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-جنگ تریاک!

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

ژوئن 15, 2022

مارسل پروست – خاک واقعیت با شن جادو

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.