گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

error: