گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

error: