جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

آگوست 17, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب «انسان خردمند»- سرخ‌پوستان و سفر به ماه

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.