آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

error: