جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

ژوئن 29, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل – پرستشِ مادرِ بزرگ

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

error: