دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

جولای 7, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-عملکرد مشابه سینما و ادراک

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

ژانویه 7, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند» – درباره بودا و نیروانا

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.