جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

error: