جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

جولای 12, 2022

پروست-چگونه به مرگ تن دهیم!

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

error: