جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: درباره سوسیالیست ها و انقلاب

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

error: