جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

ژانویه 5, 2023
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سه جراحت بزرگ!

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

ژانویه 7, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان مجزای تصاویر

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

جولای 10, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- چوب زدنِ شاگردان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

error: