جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

error: