جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: نگونبختی چاندالا در رژیم اخلاقی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

error: