جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دیدن آموختن

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

error: