جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

error: