جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

نوامبر 27, 2020

پروست: همسرایی اندیشه های رقیق

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

error: