جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

error: