جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی آریستوفانس درباره جنسیت ها

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محافظه کاریِ غرایز

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

جولای 3, 2022

مارسل پروست – طبیعت‌های بیجان!

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

error: