جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

جولای 10, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز- درباره پدیدارشناسی

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

error: