جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

error: