جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: نگونبختی چاندالا در رژیم اخلاقی

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

error: