جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

error: