جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

error: