جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

مارس 4, 2017
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ورای اصل لذت

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

error: