جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

error: