جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

error: