جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

error: