جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

error: