جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

error: