جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – خواب جانوری

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

error: