جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

مارس 4, 2017
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ورای اصل لذت

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

error: