جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

می 9, 2016

پروست: رگبار و هوای بد

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

error: