جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

error: