جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

جولای 7, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-عملکرد مشابه سینما و ادراک

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

error: