جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

جولای 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره افسانه دیونیسوس

جولای 10, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- چوب زدنِ شاگردان

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

جولای 9, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فتیشیسم کالا

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

ژانویه 5, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – مفهومِ نمایش و نقدِ آن

error: