جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

error: