جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 4, 2022

مارسل پروست درباره دوست‌بازی

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

ژانویه 5, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-روانشناسی نزد نیچه

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

error: