آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 10, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز- درباره پدیدارشناسی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.