جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

جولای 9, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فتیشیسم کالا

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

error: