جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

error: