آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

کمک به نشر مستقل شدت

ارائه اثر به نشر شدت

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.