جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

دسامبر 30, 2022
فراسوی نیک و بد

نیچه – کتاب‌هایی برای همه‌ی مردم

error: