جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 6, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-ادراکِ سینماتوگرافیک

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

error: