جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

ژوئن 29, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل – پرستشِ مادرِ بزرگ

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

error: