جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

نوامبر 27, 2020

پروست: همسرایی اندیشه های رقیق

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

error: