جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه سرکوب شده

جولای 7, 2022

مارسل پروست – چهره و صدای ما

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

error: