جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

نوامبر 27, 2020

پروست: همسرایی اندیشه های رقیق

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

error: