جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

error: