جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

جولای 9, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- مثالِ شرکت پژو

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – خواب جانوری

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

error: