جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

error: