جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

می 25, 2021
جهان همچون اراده و تصور

شوپنهاور – اصل تشخص

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

error: