جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

error: