جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

error: