جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 5, 2022
انسان تک ساحتی - هربرت مارکوزه

هربرت مارکوزه – شورش!

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

error: