جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

می 9, 2016

پروست: رگبار و هوای بد

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

error: