جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – ساعتِ بدن

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

error: