جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: امتحان شفاهی دکتری

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

error: