جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

error: