جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: علوم انسانی در دانشگاه ها

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی آریستوفانس درباره جنسیت ها

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

error: