جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

جولای 18, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-جنگ تریاک!

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

error: