جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

error: