جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

error: