می 25, 2021
جهان همچون اراده و تصور

شوپنهاور – اصل تشخص

error: