سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.