جولای 10, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز- درباره پدیدارشناسی

جولای 7, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-عملکرد مشابه سینما و ادراک

جولای 6, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-ادراکِ سینماتوگرافیک

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.