مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.