جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

نوامبر 8, 2019
جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) – کمدی و کار زنده

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

error: